12. Únor

Darwinův den

Známý britský přírodovědec Charles Darwin se narodil 12. února 1809 a zemřel 19. dubna 1882. Proslavil se svojí evoluční teorií, která popisuje vznik a vývoj života na Zemi. Podle ní záleží přežití a rozvoj jednotlivých živočišných druhů zejména na tom, jak jsou schopny se adaptovat na podmínky okolního světa. Nejzásadnější pro jeho výzkum, který vedl ke zmiňované teorii, byla pětiletá plavba na lodi Beagle, během níž nasbíral všechny potřebné podklady.

Svojí teorií, která zcela vyvracela teze uvedené v Bibli, vzbudil obrovskou vlnu nevole ve společnosti, zejména mezi představiteli církve. Jím předložené důkazy byly však tak přesvědčivé, že je jeho teorie do dnešních dnů vnímána jako nejpřesnější model vysvětlující rozmanitost života na Zemi.

V rámci Darwinova dne, který byl stanoven podle data jeho narození, si můžete nastudovat více informací o jeho životě, jeho teorii, i o jejím zpochybnění.

Môj život – Charles Darwin

Autobiografie Charlese Darwina shrnuje život tohoto významného biologa, autora známé evoluční teorie. Kniha se zaměřuje nejen na ni, ale i na další výzkumy a popis doby, ve které autor žil a bádal.

 
 
 
Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin – Jaroslav Flegr

Jak už to u známých teorií bývá, najde se někdo, kdo ji nějakým způsobem zpochybní. V této knize se o to pokouší český parazitolog a evoluční biolog Jaroslav Flegr, který se zaměřil na Darwinovu evoluční teorii.