22. Srpen

Den bytí andělem

Andělé nejsou jen mýtickými a náboženskými postavami, ale v přeneseném slova smyslu se s nimi můžeme setkávat každý den. Jedná se o lidi, kteří nám pomáhají v těžkých situacích nebo při nás stojí, když to nejvíce potřebujeme.

Takovým andělem se může stát každý člověk, který má dobré a laskavé srdce.  Právě takovým lidem je věnován tento den, který se slaví od roku 1993 a má v lidech povzbudit touhu pomáhat druhým.

Způsobů, jak tento den oslavit, je spousta. Stačí být nějakým způsobem laskavý k někomu ve svém okolí, pomoci náhodnému člověku, přispět na charitu nebo jen dát někomu kytku pro radost.

Pokud se chcete dozvědět něco víc o těch mýtických andělech, můžete sáhnout po těchto knihách:

Andělé – Francis Melville 

Kniha mapuje historii zmínek a příběhů o existenci andělů. Jsou součástí většiny světových náboženství a v knize jsou popsány zásadní vlastnosti, které jsou jim přisuzovány a také návody na přivolání jejich pomoci.

 

 

Andělé od A do Z – Hazel Raven

I tato kniha popisuje legendy a mýty o andělech, a také návody, jak je pozvat do svého života. Je zde také popsána hierarchie andělských bytostí, včetně věcí, které s nimi souvisí a také jak mohou pomoci v oblasti meditace.