2. Červenec

Den částečného naplnění snu Martina Luthera Kinga

Americký kazatel a bojovník za občanská práva Martin Luther King měl sen. Co na tom, že tento obdobný sen mělo po staletí spoustu lidí, ale také například jeho současnice Rosa Parks a téměř ve shodných slovech jej vyjádřil také jeho přítel Archibald Carey. Důležité je, že právě 2. červenec 1964 se do kalendářů, zejména těch amerických, zapsal jako vítězství a oficiální konec rasové segregace na veřejných místech Afroamerických občanů (například v autobusové dopravě). Stalo se tak podpisem zákona o občanských právech prezidentem USA.

Dnes už bereme jako samozřejmost rovnoprávné postavení všech bez rozdílu pohlaví, národnosti či rasu. Je však důležité si uvědomit a připomenout, že tomu tak dříve nebylo.

Jako zabít ptáčka – Harper Lee
Jako zabít ptáčka od spisovatelky Harper Lee lze označit za obyčejnému čtenářům přístupnou a velice známou kultovní knihu a nestárnoucí klasiku americké literatury. Příběh je vyprávěný dívkou Čiperou žijící se svým bratrem a otcem na americkém Jihu v první polovině 20. století. Malá vypravěčka, která ještě zcela nerozumí světu dospělých se přímo střetává s mnohdy nepochopitelnou realitou své doby, kterou popisuje z pohledu dítěte.

 

Ku-klux-klan. Tady bydlí láska: To není pán natřený čokoládou, synku, ale negr. – Katarzyna Surmiak Domanska
Působivá kniha reportážního charakteru nabízí pohled na historický vývoj a také pohled do samého nitra extremistického klanu mající základ v nenávisti, rasismu, teroru a násilí konaného zejména proti Afroameričanům. Polská autorka Katarzyna Surmiak Domanska se vydala přímo do Arkansasu, aby zjistila, jak a proč samotná organizace, vyznačující se navenek mj. dlouhými bílými rouchy a založena na zpátečnických myšlenkách, doposud přežívá.