24. Srpen

Den internautů

Internet se stal nedílnou součástí života většiny lidí na této planetě a mnozí si už život bez něj ani nedovedou představit. Je nevyčerpatelným zdrojem informací (i když často nepřesných, což ale dost lidí bohužel ignoruje), je místem, kde se dá nakupovat, tvořit, navazují se zde mnohá přátelství a sociální vazby. Současně je ale také prostorem pro šíření nenávisti, dezinformací a stále častěji se v něm vyskytuje i celá řada případů kyberzločinů.

Pojem „internaut“ vznikl spojením slov internet a astronaut a nejčastěji se používá pro lidi, kteří se nějakým způsobem zasloužili o výstavbu a rozvoj internetu, stojí za vývojem internetových standardů a protokolů. Jindy se tímto výrazem označují pokročilí uživatelé internetu.

V rámci tohoto dne můžete nasdílet něco opravdu zajímavého na sociální síť nebo se podívat na internet z jiné stránky a trošku zapátrat v historii jeho vzniku.

V doporučených knihách se dozvíte něco o internetových hrozbách a o pravidlech slušného chování v prostředí internetu:

Bezpečnost dětí na internetu – Lenka Eckertová, Daniel Dočekal

Kniha se zaměřuje na deset nejčastějších nebezpečí, která v prostředí internetu číhají.  Autoři, kterými jsou odborníci na danou problematiku, dokládají tyto hrozby i praktickými příklady.

 

 

 

Netiketa – Dobré mravy na internetu

Průvodce správným chováním na internetu učí uživatele dodržovat základní pravidla například při tvorbě příspěvků nebo při diskutování na sociálních sítích. Dotýká se i problematiky kyberšikany a dalších rizik, která můžou vyplynout z nevhodného chování na internetu.