12. Září

Den, kdy byla objevena Sixtinská kaple pravěku

Nevytvořili jsme vůbec nic…

Pablo Picasso

Co se Vám vybaví, když se řekne slovo pravěk? A co když se řekne Lascaux? Patrně všem, kteří dávali ve škole jen trochu pozor, ihned dojde daná spojitost. Lascaux je jeskynním komplexem ve Francii, ve kterém bylo v dnešní den roku 1940 ne badateli, ale čtyřmi chlapci hledajících svého psa, objeveno na 600 úchvatných maleb a 1500 rytých kreseb. Jeskyně se stala senzací, která stále nepřestává fascinovat. Zcela právem je komplex, který byl patrně považován za posvátné místo, trefně nazýván Sixtinskou kaplí pravěku. Ta je do dnešních dnů zkoumána vědci, kteří se i dnes dohadují o významu jednotlivých kreseb. Umělecká díla, způsob jejich ztvárnění, byť se nám mohou jevit jako zdánlivé primitivní, nám zprostředkovávají vnímání světa jinými lidmi napříč epochami. Co viděli, slyšeli, jaký byl jejich život a co považovali za důležité. Kresby v Lascaux jsou tak nedocenitelným svědectvím o životě pravěkých lidí. Úžas a možná také povzdech při spatření kreseb v jeskyni vyjádřil také Pablo Piccaso, který prohlásil již výše zmíněnou památnou větu.

Skoro by se zdálo, že pokud nejste chlapec z čtyřčlenné party, nemá cenu se vůbec snažit do tajů pravěku proniknout. My si myslíme pravý opak a proto vám doporučujeme následující knihy o umění této epochy.

Počátky umění – Jiří A. Svoboda
Kniha Jiřího Svobody se zabývá uměním v pravěku, na které nahlíží z pohledu vědce. Autor přitom vyzývá, aby k lepšímu pochopení fenoménu vziku umění na něj bylo nazíráno optikou tvůrce. Pomůže Vám také odpovědět na otázky, jakou funkci jejich umění mělo, jaké techniky používali a podle jakého klíče vybírali zvířata, která následně nakreslili na zdi jeskyně.

 

Mysl v jeskyni: Vědomí a původ umění – David Lewis-Williams
David Lewis-Williams se ve své knize také věnuje původu umění. V deseti kapitolách své knihy pátrá po motivech, zkoumá a hledá odpovědi na své otázky, jako například proč umělci pravěku kreslili svá díla na podivných místech či jaký je jejich smysl.