10. Červen

Den, kdy byly vyhlazeny Lidice

Dnes si připomínáme jednu z největších tragédií a zločin, kterého se dopustili nacisté za druhé světové války na českém obyvatelstvu. Mělo to být zastrašení a odplata Čechům za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který spáchali Jozef Gabčík a Jan Kubiš dne 27. května 1942. A proč právě Lidice? Tragédii předcházelo nedorozumění s dopisem dělníka jedné dívce, který naznačoval, že se pisatel hodlá přidat k odboji. Tento dopis se dostal do rukou gestapa, které si z výpovědi dívky vyvodilo, že rodiny v obci Lidice se podílí a pomáhají s odbojem. I přesto, že se později ukázalo, že jde o falešnou stopu, na návrh K. H. Franka se Adolf Hitler rozhodl pro výstrahu Lidice vyhladit. Všichni dospělí muži i s mladíky staršími 15 let byli popraveni, ženy byly převezeny do koncentračních táborů. Většina dětí pak skončila ve vyhlazovacích táborech, kde byla zavražděna. Tragická událost měla celkem 340 obětí, z toho 192 mužů, 60 žen a 88 dětí, kterým také patří dnešní vzpomínka. Vesnice pak byla vypálena a srovnána se zemí tak, aby obec zmizela ze všech map.

Lidice: příběh české vsi – Eduard Stehlík
Monografie Eduarda Stehlíka připomíná obec Lidice, a to nejen pomocí textu, ale především pomocí velkého množství fotografií. Autor se přitom při psaní publikace opíral nejen o historické prameny, ale také o výpovědi obyvatel. Nabízí tak pohled na historii před i po lidické tragédii. Kniha byla také přeložena do angličtiny a němčiny. V roce 2004 byla oceněna jakožto muzejní publikace roku v rámci národní soutěže Gloria musaealis.

 

Lidice: Zrození symbolu – Vojtěch Kyncl
Poněkud novější a na text bohatší odborná publikace historika Vojtěcha Kyncla nabízí taktéž fundovaný pohled na historii Lidic. Autor přitom také čerpal z archivních materiálů, a to jak českých, tak těch zahraničních. Nechybí také svědectví pamětníků této tragické události.