14. Červenec

Den, kdy se Francie vzbouřila

„Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!“

Historie Francie je psána barvami trikolory a význačnou je pro ni neutuchající boj za vlastní svobodu, která doslova hýří významnými jmény a událostmi. Patrně každý někdy slyšel známá jména, jako například Jana z Arku, Danton, Napoleon, Robespierre, Lafayette nebo Jean Paul Marat. Právě dnes je výročí začátku Velké francouské revoluce, se kterou se pojí s výjimkou prvního všechna zmíněná jména. Ta začala právě „dnešním“ pádem ikonické stavby a symbolem královské moci, kterým bylo vězení Bastila. Událost zakončila dlouhou éru vládnutí elit a nastolila éru zcela novou, pro kterou byly charakteristické nové pořádky.

Při zahájení revoluce bylo prolito mnoho krve a vyžádala si více než jeden život. Nabyla nejen národního, ale také evropského významu a stala se symbolem vzpoury a boje lidu proti moci a útlaku.

Bídníci – Viktor Hugo

Bídníci, též Ubožáci, jsou známou knihou francouzského spisovatele z období romantismu Victora Huga. Kniha bohatá na popisy krajiny a samotné Paříže pojednává o osudech především chudých lidí žijících v daném období. Na ponurém pozadí je vyprávěn hlavní příběh, který je příběhem galejníka Jeana Valjeana. Jeho příběh je lemován a přímo ovlivňován osudy mnoha lidí, např. dívky Fantiny, její dcery Cosetty, inspektora Javerta či nešťastné Eponiny.

 

Občané: Kronika Francouzské revoluce – Simon Schama

Odborná kniha historika Simona Schama Občané: Kronika Francouzské revoluce je velmi rozsáhlým dílem rozebírající revoluci ve Francií. Samotnou událost neabstrahuje od okolních vlivů, nýbrž ji zasazuje do kontextu a nastiňuje také dění před ní. Obsah knihy však není tvořen suchým despriptivním popisem. Schamovo pojetí a perspektiva, resp. pohled na událost je zcela unikátní a nezatížené ideologiemi.