22. Leden

Den, kdy se narodil George Gordon Byron

„Mně rozkoší je neproniklý les a v slastném nadšení se tovaryší má duše s osamělým břehem kdes, kde z hloubi moře hudbu věčna slyším. Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší.“ – George Gordon Byron

Dnes by oslavil narozeniny londýnský rodák, básník a přední představitel romatismu – George Gordon Byron. Je považován za jednoho z největších básníků Evropy. Jeho život zahrnoval mnoho dobrodružství a výstřelků, díky kterým se stal o to více slavným. Zažil milostné skandály, nevyhnuly se mu ani dluhy, rozvod nebo obvinění z incestu.

Byron byl celý život ovlivněn bolestí nohy, kterou poznamenala vrozená nemoc. Jako malý byl chůvou vedený k náboženství. Poté, co jeho opatrovnictví převzala sestra dané chůvy, zavládl u Byrona k náboženství a jeho moralismu odpor. Daná druhá chůva totiž neskrývala svou pohlavní nezdrženlivost a vodila domů velké množství hostů z okolních pohostinství. Byron po studiu a návratu domů zjistil, že ho tam nic nečeká, a tak se zadlužil a odcestoval. Zúčastnil se také osvobozeneckého boje Řeků proti nadvládě Osmanské říše. Zemřel velmi mlád, a to ve věku 36 let na sepsi, pravděpodobně po malárii a častém pouštění žilou.

Childe Haroldova pouť – George Gordon Byron

Poéma, kterou Byron začal psát již při své plavbě Lamanšským kanálem, vypráví příběh Harolda, mladého šlechtice. Ten odchází ze své vlasti a cestuje do mnoha cizích zemí, kde navštěvuje významné památky a popisuje jejich krásy, vzpomíná na dávné umělce.

 

 

Don Juan – George Gordon Byron

Kniha je nedopsaný veršovaný satirický román (epos), ve kterém Byron opět provádí hlavního hrdinu po světě. Byron ovšem zemřel dříve, než se mu podařilo dílo dokončit.