16. Červen

Den, kdy se narodil Giovanni Boccacio

„Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.“ – Giovanni Boccacio

Dnes by oslavil své narozeniny Giovanni Boccacio, italský renesanční básní a novelista, který se narodil 16. června 1313 v Toskánsku. Boccacio je považován za zakladatele italské umělecké prózy. Byl nemanželským synem otce, který jej posílal již v mládí na cesty do Neapole za účelem obchodu. Díky svému uměleckému nadání se Giovanni ocitl na dvoře neapolského krále Roberta I. z Anjou. Boccacio studoval práva, napsal za svůj život několik literárních děl a zemřel 21. prosince 1375.

Jeho snad nejznámějším dílem je Dekameron, který je považován za Boccaciovo vrcholné dílo. Dekameron vznikal v letech 1348-1353. Kniha je souborem 100 novel, které mají převážně erotické zaměření. Příběhy, které Boccacio sepsal, jsou rozděleny do 10 dní a vypráví je 10 mladých lidí, kteří uprchli na venkov před epidemií moru ve Florencii. Do konce 19. století byl Giovanni Boccacio kvůli napsání Dekameronu v Indexu zakázaných knih.

Dekameron – Giovanni Boccacio

Kniha kromě 100 novel obsahuje také jeden z nejvýznamnějších a nejpodrobnějších popisů moru ve středověku. Přečtěte si dílo, které ovlivnilo řadu dalších umělců ve všech oblastech umění a jejich tvorbu.