14. Květen

Den, kdy se narodil Otec vlasti – Karel IV.

 

„Co platna jest urozenost nebo hojnost jmění, není-li při nich čistého svědomí, pravé víry a naděje ve svaté vzkříšení.“

Karel IV.

 

Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se narodil 14. května roku 1316 brzy ráno ve Městě pražském. Prvorozený syn Jana Lucemburského byl pokřtěn jako Václav. A tak započal život Otce vlasti Karla IV. Vyrůstal na francouzském královském dvoře, kde se naučil všem důležitým a očekávaným znalostem a umům. Například hovořit pěti jazyky. V té době něco velmi okázalého!

Hranici českých zemí jako rytíř překročil roku 1333 spolu se svou družinou. Poté mu nastaly krušné časy. Jeho otec mu nejprve nechtěl přiřadit žádný z jeho titulů a Václav si tak jakýkoli svůj titul a politický posun musel tvrdě zasloužit. Možná proto si byl vždy natolik blízký prostému lidu – trávil s nimi totiž zpočátku mnoho času. Novým římským králem byl Karel zvolen 11. července 1346 na sněmu ve městě Rhens. A poté začal zvelebovat zemi, ve které se spolu se svou chotí usadil. Za jeho vlády země kvetla a my si tak dodnes můžete užívat některých jeho památek.

Proto dnes vzpomeňme na jeho život, byť třeba i knihou:

 

Karel IV. – Otec vlasti – Ludmila Vaňková

Život jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků, Karla IV, byl opravdu velmi bohatým. Jeho dětství i rytířská léta, na která následovala léta dokazování a obhajování.

Začtěte se do příběhu neobyčejného muže, který právě k obyčejnému lidu měl tolik blízko.