6. Listopad

Den, kdy se narodil Richard Weiner

„Československo bolestně postrádá zoufalých a „bláznů“.“ – Richard Weiner

Richard Weiner byl český básník, prozaik a publicista, který se narodil 6. listopadu 1884 v Písku. Jeho tvorba nesla výrazné prvky expresionistické tvorby. V mládí studoval gymnázium a posléze chemii, obor pivovarnictví. Před kariérou sládka dal Weiner ovšem předost literatuře. Byl také ve vojenské službě, kdy bojoval za první světové války v oblasti Srbska. Ze služby musel být pro nervový kolaps propuštěn. Po skončení války se začal orientovat na publicistiku a přispíval v redakci Lidových novin. Z Paříže do českých novin posílal fejetony, politické články a recenze francouzské literatury.

Weiner je považován za jednoho z výrazově nejkomplikovanějšího básnického autora české literatury. Jeho práce obsahují odkazy na lidové říkanky, formy českého barokního básnictví, český symbolismus i řadu podnětů z francouzské literatury. Jeho vliv na generace českých básníků, které přišly po něm, byl velký. Richard Weiner zemřel 3. ledna 1937 v Praze.

Netečný divák a jiné prózy; Lítice; Škleb – Richard Weiner

Tři knihy Weinerových povídek vyšly v úplnosti poprvé od dob svého zveřejnění. Kniha obsahuje klasické texty české literatury první poloviny 20. století.