3. Duben

Den, kdy se narodil Tomáš Baťa

„Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mě stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“ – Tomáš Baťa

Tomáš Baťa se narodil v ševcovské rodině ve Zlíně, 3. dubna 1876. Ve stejném městě začal o 6 let později navštěvovat obecnou školu, ovšem následně se s rodinou přestěhoval do Uherského Hradiště. S výrobou bod začal Antonín ve Vídni teprve jako patnáctiletý kluk. Jeho pokus ovšem ztroskotal. První úspěchy začal v obuvnickém průmyslu sklízet v roce 1894, kdy s bratrem Antonínem založili po návratu do rodného Zlína obuvnickou dílnu s legendárním názvem – Baťa. Již o rok později měla dílna obrovské dluhy. Poté, co byl Antonín poslán na vojnu, vedl Tomáš Baťa dílnu sám a podařilo se mu odvrátit bankrot, který podniku hrozil. Legendární baťovky (lehké plátěné boty) se začaly vyrábět v roce 1897 a firma začala skvěle prosperovat.

Antonín Baťa byl jeden z největších podnikatelů své doby. Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu, vymyslel také systém motivace pracovníků. Jeho soustava řízení je dodnes užívána ve vrcholovém managementu. Za funkce starosty města Zlína se mu podařilo změnit podobu města a také se svou výrobou expandoval do zahraničí. Antonín zemřel 12. července 1932 v Otrokovicích. Dodnes je velmi uznávanou osobností.

Geniální podnikatel Tomáš Baťa – Antonín Cekota

Kniha, kterou vydala Nadace Tomáše Bati, obsahuje životopis Tomáše Bati. Jejím autorem je Antonín Cekota, redaktor baťovských novin a Baťův blízký spolupracovník. Publikace obsahuje mnohá tajemství a klíčové okamžiky Baťova života, kterým byl sám autor v mnoha případech osobně přítomen.