5. Duben

Den, kdy se narodil Vítězslav Hálek

Vítězslav Hálek se narodil 5. dubna roku 1835 v Dolínku u Mělníka v rodině hostinského. Byl českým básníkem, prozaikem, dramatikem, literárním kritikem a publicistou, známý je také jako představitel májovců. Spolu s Janem Nerudou bývá označován jako zakladatel moderní české poezie. Přáním jeho rodičů bylo mít ze syna kněze, ovšem z kněžského semináře Hálek proti jejich vůli odešel a vystudoval gymnázium. Kvůli nesouhlasu rodičů byl Hálek odkázán sám na sebe, rodiče ho po odchodu z kněžské školy přestali finančně podporovat. Hálek tak byl nucen si na živobytí vydělávat psaním básní nebo doučováním.

Autor také rád cestoval, navštívil několik evropských zemí. Později byl zaměstnán jako redaktor divadelní rubriky v Národních listech. Své básně vydával v almanachu Máj, který redigoval. Působil také jako významná osobnost časopisu Ruch. S Janem Nerudou měl později na starost i časopis Lumír a s ním vydával časopis Květy. Vítězslav Hálek zemřel na zánět pohrudnice v pouhých 39 letech 8. října 1874 v Praze.

Alfréd – Vítězslav Hálek

Romantické dílo, ve kterém je hlavní postavou Marie, která způsobí smrt svého dítěte, prožije tragickou lásku a její život dopadne nešťastně. Kniha může čtenáři připomínat Máchův Máj.

 

 

 

Pod dutým stromem – Vítězslav Nezval

Novela pojednávající o životě na vesnici, jeho radostech i strastech a o tom, jak se s nimi člověk může vypořádat. Hlavním hrdinou je Veník, který ztratil matku. Smrt a smutek jsou častým motivem knihy.