31. Srpen

Den, kdy se narodila Maria Montessori

Jméno dnešní oslavenkyně je patrně známo především pedagogům a rodičům, které se zajímají o výchovu dětí, respektive o alternativní školy způsoby výuky. Byla to první lékařka v Itálií, vědkyně, velká bojovnice za práva žen a neobyčejně silná a výjimečná žena. I přesto je dnes známá především pro svou revoluční pedagogiku, která nese její jméno. Maria Montessori se narodila v dnešní den v roce 1870. Po studiích, navzdory svému původnímu a vystudovanému oboru, zasvětila svůj život práci s chudými dětmi, které měly podle někdejšího mínění poruchy učení a mentální handicap. Později však rozšířila své působení na všechny děti. Děti v jejich vývoji pozorovala, snažila se jim vytvářet takové podmínky a podněty, aby docházelo k jejich rozvoji a snažila se je začlenit do společnosti. Její názory na výchovu a metody byly přitom tak pokrokové a účinné, že se staly základem systému Montessori pedagogiky a škol, které jsou i dnes v mnoha zemích velice žádané. Paradoxně vůči začátkům a původní myšlence si je mohou dovolit navštěvovat především děti z majetnějších rodin.

Z nepřeberného množství existujících publikací různých autorů rozvíjející metodu moderními způsoby, cíleně vybíráme dvě knihy, jejichž autorkou je právě samotná Maria Montessori. Důvodem je skutečnost, že bychom vám rádi zprostředkovali její metodu tak, jak ji chápala a jak s ní pracovala ona sama. Při četbě vybraných titulů je tak nutné uvážit kontext doby, ve kterých díla vznikala.

Objevování dítěte – Maria Montessori
Kniha Objevování dítěte nabízí popis vzdělávacího systému či vzdělávací metody Montessori takový, jak o ní přemýšlela její samotná tvůrkyně. Kniha je rozčleněna do kapitol věnujících se různým oblastem, jako například Čtení, Příroda ve výchově, či Pohybová výchova. Obsahem jsou jak teoretické poznatky, tak také ty praktické s užitečnými radami, přičemž se primárně soustředí na děti od 3 do 6 roku života.

 
 

Absorbující mysl – Maria Montessori
Klasická kniha pojednává o tom, čemu dala Maria Montessori název absorbující mysl. Jde o to, že dítě během prvních let svého vývoje absorbuje vjemy nejen z vnějšího, ale také z vnitřního prostředí. Prostřednictvím tohoto poznatku dochází k fundamentální myšlence, od kdy vlastně dochází k učení. Samotnou základní a revoluční myšlenku absorbující mysli vzešlou z vlastního pozorování rozvádí v této knize.