21. Říjen

Den, kdy zemřel Kosmas

Kosmas (narozen asi 1045, zemřel 21.října 1125) byl autorem nejstarší české kroniky. Kosmova kronika česká je považována za jedno z nejvýznamnějších literárních děl, které v českých zemích ve středověku vzniklo. Kronika se zachovala v patnácti rukopisech, nejvýznamnějším je budyšínský z přelomu 12. a 13. století. Tento rukopis věnovala v padesátých letech 20. století tehdejší vláda Německé demokratické republiky Československu a je uložen v knihovně Národního muzea.

Základní vzdělání získal Kosmas při pražském kostele a v Praze pak zůstal až do svých 29 let. Po roce 1074 odešel do ciziny, kde studoval na prestižní škole v Lutychu. Po návratu domů se stal jako jáhen kanovníkem pražské kapituly, po svém vysvěcení na kněze 18. června 1099, jejím děkanem. Několikrát také doprovázel pražské biskupy na jejich cestách do ciziny.

Dnešní doporučená kniha nemůže být jiná, než nejznámější Kosmovo dílo:

Kosmova kronika česká – Kosmas

Kronika, která zůstala nedokončena, je rozdělena na tři knihy. První líčí nejstarší doby Čech podle starých pověstí. Ve druhé kapitole popisuje Kosmas českou krajinu a příchod prvních obyvatel vedených Čechem. Třetí kniha pokračuje v popisování českých dějin a končí líčením císaře Jindřicha IV. a nastoupení knížete Soběslava.