14. Září

Den, kdy zemřel Tomáš Garrigue Masaryk

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Velmi inteligentní, vzdělaný a čestný člověk, velká osobnost národa, charismatický politik a prezident Osvoboditel. Tak by se dal charakterizovat Tomáš Garrigue Masaryk, kterého miloval prakticky celý národ a který je do dnešní doby vzorem. Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Pocházel z chudé rodiny, avšak díky podpoře mecenášů mohl studovat ve Vídni. Byl velmi ctižádostivý a tvrdohlavý. Angažoval se ve sporu o Rukopisy, ale také Hisneriádě na straně obžalovaného, za což byl některými nenáviděn. Vyvinul značné úsilí o vznik Českosloveského státu. Zemřel dnes, 14. září roku 1937. Tato událost byla národní tragedii. A právě člověku, kterému za tolik vděčíme, věnujeme dnešní vzpomínku.

Hovory s T.G. Masarykem – Karel Čapek
Nádherná a slavná kniha Karla Čapka, ve které legendární spisovatel na základě vedených rozhovorů přiblížil osobnost a názory Tomáše G. Masaryka. V knize se tak dozvídáme o jeho mládí, práci, ale také například názorech na náboženství, filosofii, či demokracii.

 
 
 
 

100x TGM – Pavel Kosatík
Útlá kniha Pavla Kosatíka obsahuje 100 výroků Tomáše Garrigue Masaryka. Jde o komentované známé výroky, ale také ty neznámé. Témata jsou přitom velice různorodá.

 
 
 
 

To kalné ráno – Karel Novotný, Ladislav Sitenský
Publikace Karla Novotného a Ladislava Sitenského byla vydána k 60. výročí úmrtí Tomáše G. Masaryka. Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak těžce se národ vyrovnával se smrtí prvního československého prezidenta. Obsahuje dobové fotografie, ale také slovo Karla Čapka a Jaroslava Seiferta, který ke smutné události napsal cyklus básní Osm dní.