10. Prosinec

Den lidských práv

Lidé ve vyspělém světě, do něhož v tomto případě můžeme počítat i Českou republiku, si mnohdy vůbec neuvědomují, co všechno spadá do okruhu lidských práv a hodně z těch nejzákladnějších považují spíše za samozřejmost. Přitom ve světě jsou miliony lidí, kteří nemají právo na základní vzdělání, na lékařskou péči, není jim umožněno svobodné vyznání náboženství, velice často je popírána svoboda projevu nebo je běžné nerovnoprávné postavení žen ve společnosti.

I z těchto důvodů byl v roce 1950 vyhlášen OSN Den lidských práv, který se slaví 10. prosince, na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, ke kterému došlo v roce 1948. V tento den se konají akce, které mají za cíl šířit osvětu o lidských právech a upozorňovat na jejich porušování.

Pokud chcete tento den smysluplně oslavit, nabízí se možnost poskytnutí finančního daru na konto jedné z mnoha organizací, které se této problematice věnují.

Pokud se chcete o problematice lidských práv dozvědět více, nabízíme vám dvě knihy s tímto tématem:

Občanská a lidská práva v současné době – Václav Pavlíček, Helena Hofmannová

Kniha se zaměřuje na aktuální stav problematiky lidských práv a to i s ohledem na kulturní odlišnosti různých oblastí světa, které ovlivňují jejich pojetí a vývojové tendence.

Kniha současně slouží jako učebnice na Karlově univerzitě v kurzu Ochrany občanských a lidských práv.

 

Lidská práva – Jiří Pribáň, Václav Bělohradský

Kniha je výsledkem debat mnoha zajímavých osobností, například soudců a soudkyň nebo vysokých úředníků mezinárodních organizací na téma lidských práv. Tématem jsou aktuální problémy a témata globální společnosti, ale i úvahy nad smyslem lokální politiky či politickou kritikou.