27. Duben

Den morseovky – výročí narození Samuela Morse

Dnes oslavujeme výroční narození Samuela Morse (1791-1872), amerického vynálezce, který se soustředil na vědní obor elektroniku. Morse zkoumal využití elektřiny pro konstrukci telegrafů. První model telegrafu vyrobil již v roce 1835 za pomoci malířského stativu, po domácku zhotovené baterie a starého hodinového strojku. Morse nebyl ovšem jen vědec zapálený do vynálezů, byl to muž mnoha talentů. Byl uznávaným malířem portrétů a historických obrazů, portrétoval i samotného prezidenta USA.

Málokdo ví, že inspirace pro telegraf Morse potkala při představení kouzelníka, který pro své kousky využíval magnetickou střelku a elektromagnet. První přístroj, který přenášel zprávy na papír za pomoci abecedy sestavené z teček a čárek – morseovky, byl sestaven v roce 1837. Morse se pokusil vynález telegrafu patentovat, ovšem po cestě do Evropy zjistil, že o patent tohoto vynálezu se uchází více vědců. Jeho výhrou bylo, když v roce 1843 Kongres odhlasoval přidělení peněz na vystavení telegrafické linky mezi Washingtonem a Baltimore. Tehdy již pracoval s vynálezem, kterým bylo elektrické relé, které vylepšilo již stávající telegraf. Morseův telegraf se s výstavbou linky rychle rozšířil i do Evropy. Morse díky svému vynálezu získal řadu ocenění a jeho abeceda je celosvětově známá.

Kniha kódů a šifer – Simon Singh

Simon Singh napsal knihu, která čtenáře velmi přehledným způsobem provede ohromující říší kryptografie a kryptoanalýzy. Obsahuje informace i o šifrovacím stroji Enigma. Publikace je literaturou faktu, ovšem je velmi poutavá a zájemce o tuto nesporně zajímavou oblast lidské činnosti jistě nadchne.