16. Duben

Den narození Tristana Tzary – zakladatele Dadaismu

„…je to stav mysli… Dada není vůbec moderní. Je to v podstatě návrat k téměř buddhistickému náboženství lhostejnosti.“ – Tristan Tzara

„Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň: vezměte noviny. Vezměte nůžky. Najděte v novinách článek, aby měl délku, jakou počítáte dát své básni. Článek vystřihněte. Potom pečlivě rozstříhejte všechna slova, která tvoří tento článek, a vložte je do pytlíku. Skládejte pak jeden ústřižek za druhým přesně v pořádku, v jakém vyšly z pytlíku. Svědomitě opište. Báseň se vám bude podobat…“ – Tristan Tzara

Tristan Tzara byl básník a dramatik rumunsko-židovského původu, vlastním jménem Samuel Rosenstock Narodil se 16. dubna 1896 v Moineşti, Bacău v Rumunsku a zemřel 25. prosince 1963 v Paříži, ve Francii. Psaní básní bylo pro Tzaru jakýmsi vyjádřením odporu, poezie mu byla osobní terapií a neřestí. Kvůli poezii odsouval na druhou kolej všechny ostatní věci, jako byla studia, ale i takové, jako přátelé nebo sporty.

Dadaismus, u jehož zrodu Tzara stál, se projevoval v literatuře i v umění. Principem Dadaismu byla náhoda. Propagoval anarchii a svobodu v životě i kultuře, zbavoval umění společenské funkce. Směr vznikl uprostřed válečné Evropy, kdy se ho rozhodla založit skupinka emigrantů. Dadaisté hlásali, že náhodně vytvořené dílo může být stejně krásné, jako dílo technický zvládnuté a promyšlené.

Daroval jsem svou duši bílému kameni – Tristan Tzara

Rozsáhlý, více než třistastránkový výbor z celoživotního díla Tristana Tzary, který vyšel k 111. výročí básníkova narození. Obsahuje i nejdůležitější dadaistické manifesty.

 

 

 

Dadaismus – Dietmar Elger

Dietmar Elger sepsal knihu, jejímž posláním je poskytnout čtenáři vhled do období Dadaismu. Publikace přibližuje hlavní představitele směru.