30. Říjen

Den prvního televizního vysílání

 

Televize nás programuje tak, abychom se stali idioty.“

Robert Redford

Televize je dnes považována za dávno překonané médium. Člověk při něm pasivně sleduje předávaný obsah, mnohdy nepříliš valné kvality. Ačkoli jí lidé v době vzniku připisovali potenciál zejména v oblasti vzdělávání, opak se stal pravdou. Televize dnes často nabízí lacinou zábavu a možnost, jak zabíjet čas. Navzdory tomu asi nelze zapomínat, že pro mnohé lidi, zejména pak pro starší ročníky, jde stále o jedno z mála dostupných a využívaných médií a spojení se světem. Víte ale, kdo tu „bednu“ vynalezl a uvedl do chodu vysílání? Samozřejmě, historie tohoto zařízení byla bohatší, než se může zdát. Jedním z průkopníků v tomto oboru byl angličan Scotsman John L. Baird, jehož cesta za úspěchem byla velmi trnitá. A právě dnes v roce 1925 tento muž podnikl první televizní vysílání. Výjimečné přitom bylo, že se objekty nově pohybovaly. A co si o televizi přečíst?

Neil Postman – Ubavit se k smrti

Starší kniha Neila Postmana se zabývá masovými médii, přičemž se samotný autor zaměřuje na fenomén televize, jejího vlivu a televizní kultury vůbec.

Soustředí se přitom na jemu známé americké prostředí.