12. Červen

Den rozsudku v případu Loving vs Virginia

Zní to neuvěřitelně, ale ještě v 60. letech minulého století bylo v mnoha státech v USA zakázáno uzavírat smíšená manželství. Zlomovým se stal případ mladých manželů Mildred a Richarda Lovingových, kteří se rozhodli sezdat v roce 1958. Ona byla černoška, on běloch, a tak podle tehdejších zákonů státu Virginia, ve kterém žili, nemohli uzavřít sňatek. Vzali se tedy ve Washingtonu, ale po návratu domů byli zatčeni za nezákonné manželství a odsouzeni k nepodmíněnému trestu, který by však byl odložen, pokud by se z Virginie odstěhovali. Vrátili se tedy do Washingtonu, kde začali bojovat za právo svobodného uzavírání manželství. Jejich případ se dostal až k Americkému svazu občanských svobod a jejich snahy nakonec vyústily v rozsudek Nejvyššího soudu Spojených států, který dne 12. června 1967 uznal právoplatnost jejich manželství ve státě Virginia a současně zrušil všechny zákony v USA, které zakazovaly uzavírání smíšených manželství.

Na počest tohoto rozsudku se v USA slaví tzv. Loving day, který se stal největším svátkem multirasového obyvatelstva.

Mezi dnes doporučovanými knihami najdete něco o historii rasismu a také příběhy z multikulturního prostředí:

Rasismus – George M. Fredrickson

Faktografická kniha se zabývá historií rasismu od pozdního středověku až do současnosti. Autor se mimo jiné zabývá společnými prvky jihoafrického apartheidu, nacistického Německa a amerického Jihu v době rasové segregace.

 

 
 

Multikulti – Iva Pekárková

Kniha s podtitulem „Pindy jedný český mindy“ popisuje život v multikulturním prostředí současného Londýna. Autorka přidává i další zážitky ze svých mnoha cest po světě, kde se pohybovala mezi lidmi různých národností a kultur.