24. Duben

Den skautů a skautek

Historie skautingu sahá do roku 1907, kdy byl založen v Anglii na základě myšlenek Roberta Baden-Powella, významného britského generála. Hlavní myšlenkou skautského hnutí je podpora rozvoje osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Skaut by měl být schopen plnit povinnosti sám k sobě, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. U nás se první chlapecký skautský oddíl vytvořil v roce 1912, dívky se přidaly od roku 1915. Působení skautského hnutí bylo výrazně ovlivněno politickými událostmi, bylo zakázáno jak nacisty za Druhé světové války, tak potom i komunisty po roce 1950. Už o dva roky dříve jsou však skauti zařazeni pod Svaz Československé mládeže. K obnově pak dochází po roce 1989, pod názvem Český Junák. V současné době má organizace Junák – český skaut 60 500 členů, ve více jak dvou tisících oddílů. Celosvětově má pak skautské hnutí ve 216 zemích více jak 50 milionů členů.

Den skautů a skautek se slaví v různých datech, záleží na každé zemi, ke kterému datu si ho přidělí. U nás se slaví 24. dubna, na svatého Jiří, patrona všech skautů.

Pokud vás historie skautů zajímá víc, doporučujeme k přečtení následující knížky:

Skautské století – Roman Šantora, Václav Nosek, Slavomil Janov, Václav Dostál

Kniha mapuje bohatou historii skautského hnutí u nás. Zahrnuje doby rozkvětu i útlaku za dob komunismu a nacismu, přináší portréty nejdůležitějších osobností, které náš skauting ovlivnily a také spoustu unikátních fotografií.

 

 

Skautskou stezkou – Václav Břicháček, Michaela Gaydošová, Tomáš Hájek

Hezká a praktická knížka pro všechny skauty a skautky, která kromě užitečných rad a návodů obsahuje i stručné dějiny skautingu a České republiky. Kniha je doplněna velkým množstvím fotografií a praktických obrázků.