28. Březen

Den učitelů

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Jan Amos Komenský

Ačkoli celosvětově se slaví Den učitelů 5. října, Česká republika má v tomto ohledu výjimku. Proč? Má tu výhodu, že se stala rodištěm významného myslitele, ale také posledního biskupa Jednoty bratrské a pedagoga, který je znám také pod přezdívkou „Učitel národů“. Řeč je o Janu Amosu Komenském, který se tolik zasadil o rozvoj pedagogiky a školství nejen u nás. Jan Amos Komenský se narodil v Nivnici právě v tento den roku 1592. Ačkoli byl velice plodným spisovatelem, jeho nejznámějšími díly jsou patrně Labyrint světa a ráj srdce a učebnice Orbis pictus pro své žáky. A s žáky či studenty to občas není jednoduché. Právě proto dnešní den patří právem všem skvělým učitelům, kterým záleží na rozvoji jejich studentů a žáků.

A který skvělý pedagog nejvíce pomohl s pochopením světa Vám?

Československá obec učitelská: v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy – Dana Kasperová
Ústředním tématem knihy Dany Kasperové je organizace působící v Československé republice v meziválečném období, a to Československá obec učitelská. Jak tato obec fungovala? A co bylo jejím cílem?

 
 
 
 

Rákoska v dílně lidskosti: česká škola v 19. století očima účastníků – Pavla Vošahlíková
Kniha Pavly Vošahlíkové je sondou do učitelské praxe ve školním prostředí, a to především v devatenáctém století. Autorka čtenáře nejprve uvádí do problematiky vzniku povinné školní docházky a školství na našem území. Dotýká se tak témat, jakými jsou reformy, vyučovací jazyk a všeobecná role školy. Jakou roli měl učitel? A jak školu a její jednotlivé aspekty vnímali samotní žáci?