9. Červen

Mezinárodní den archivů

Archivy jsou, společně s knihovnami, muzei a galeriemi, paměťové instituce, které uchovávají a zpřístupňují dokumenty. Ty jsou důležitými svědectvími o minulosti. Jsou jak důležité pro současnost, tak budoucnost. Tento den proto patří všem archivářům a badatelům studujícím historické prameny. Den oslavující tyto významné instituce navrhla Mezinárodní archivní rada v roce 2007. A proč právě tento den? Protože právě v tento den byla organizace založena!

Navštivte proto nějaký otevřený archiv a zjistěte, jak tyto instituce fungují a jaké bohatství skrývají. Nebo si zabádejte v digitalizovaných matrikách a sbírkách! Možností, jak oslavit Den archivů je opravdu spousta. Část z archivů pro své návštěvníky dokonce v tento den nabízí program, který umožňuje návštěvníkům alespoň částečně proniknout do tajů archivářské práce. Můžete si také přečíst některou z mnoha knih věnovaných historii, které by bez archivů nevznikly. Nebo můžete nějaký archiv osobně navštívit a stejně jako historikové či tiskový mluvčí prezidenta si v něm zkusit zabádat.

Archivnictví – Jiřina Štouračová
Archivnictví je bezesporu zajímavá a opravdu užitečná vědní disciplína. Pokud se Vám zrovna nechce číst Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, můžete se přečíst knihu od Jiřiny Štouračové. Seznámí Vás se základními pojmy, posláním, praxí, a také s historií archivnictví u nás a ve světě.