29. Prosinec

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

Mezinárodní den biologické rozmanitosti vyhlásilo Valné shromáždění OSN v prosinci 1994. Účelem dnešního dne je pomáhat k šíření znalostí o poslání a cílech nejen Úmluvy o biologické rozmanitosti, ale i dalších mezinárodních a regionálních ujednání a iniciativ. Úmluva má 3 základní cíle. Mezi ně patří ochrana biologické rozmanitosti, udržitelné využívání jejích složek a spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů, které plynou z genetických zdrojů.

Biologická rozmanitost je pestrost ekosystémů, druhů a genů na celém světě či v určitém stanovišti. Tato rozmanitost je důležitá pro stabilitu celého ekosystému a nepostradatelná pro život člověka, který z ní čerpá nemalé zdroje.

Největší show pod Sluncem : důkazy evoluce – Richard Dawkins

Autorem knihy je známý britský biolog, který v publikaci ukazuje fungování evoluce z mnoha pohledů. Biologická evoluce totiž neprobíhala jen v dávné minulosti, ale probíhá i dnes, přesně před našima očima.

 

 

Šesté vymírání : nepřirozený příběh – Elizabeth Kolbert

Naše planeta prošla několika katastrofickými změnami, které snížily diverzitu života na Zemi. Autorka se do kontextu těchto událostí rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh. V knize je sledována problematika hromadného vymírání druhů. Publikace získala Pulitzerovu cenu v oblasti literatury faktu za rok 2015.