5. Září

Mezinárodní den charity

Na celém světě je obrovské množství lidí, kteří nemají prostředky na živobytí, na lékařskou péči nebo jsou jiným způsobem nevlastní vinou vyloučeni ze společnosti. Právě těmto lidem poskytují neocenitelnou pomoc různé charitativní organizace, které zajišťují jak osvětovou činnost, tak i aktivně organizují sbírky a často pomáhají přímo v postižených oblastech.

Zřejmě nejznámější představitelkou charitativní činnosti byla Matka Tereza z Kalkaty. Za svoji celoživotní práci obdržela Nobelovu cenu za mír a devět let po své smrti byla prohlášena za svatou. Právě na počest výročí jejího úmrtí (5. září 1997) se Organizace spojených národů rozhodla v roce 2012 stanovit 5. září Mezinárodním dnem charity, aby tak vyjádřila vděk všem organizacím a lidem, kteří se v této oblasti aktivně angažují.

Zkuste se dnes zamyslet nad smyslem charity a třeba pošlete dárcovskou SMS na konto jedné z organizací u nás, která se charitě věnuje

Dnešní doporučená kniha se věnuje právě zmiňované Matce Tereze:

Autorem knihy je rakouský kněz Leo Maasburg, který s Matkou Terezou spolupracoval na několika zahraničních misích a měl tak možnost ji poznat v různých životních situacích. Společné zážitky, ať už veselé nebo dramatické, popisuje velice čtivou formou a kniha určitě stojí za přečtení.