8. Září

Mezinárodní den gramotnosti

Mezinárodní den gramotnosti byl vyhlášen organizací UNESCO již v roce 1966. V dnešní době rozlišujeme velké množství jednotlivých gramotností. Člověk je považován za gramotného, jestliže ovládá schopnost číst a psát. Přičemž by měl umět text nejen přečíst, ale také porozumět jeho obsahu. Tyto gramotnosti bývají rozvíjeny již na základních školách. Gramotnost jako taková není odrazem toho, jaký stupeň vzdělání daný člověk dosáhl. Souhrn těch nejdůležitějších se nazývá funkční gramotnost. Do té se řadí gramotnost literární (porozumění čtenému textu), dokumentová (člověk umí vyhledat informace i jinde, než v daném textu) a gramotnost numerická (schopnost matematických operací a práce s čísly).

Velmi často diskutovaným tématem je v dnešní době gramotnost v digitální sféře. Digitální a počítačová gramotnost jsou v současnosti brány jako vlastní všem. Svět se posunuje kupředu a s tím přichází spousta nových technologií, se kterými je potřeba umět pracovat. Velmi důležitá je také gramotnost finanční. Při příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti bývá udělována i Mezinárodní cena za gramotnost, která bývá udělována významným programům, které gramotnost pomáhají zvyšovat.

Finanční gramotnost v kostce: aneb co Vás neměl kdo naučit – Helena Kociánová

Celý nás život je spojený s penězi. Je dobré vědět, jak s nimi nacházet a jak efektivně ušetřit. Tento průvodce finanční gramotností je přesně to pravé, pokud hledáte svou cestu ve světě financí.

 

 

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost – Iva Tomášková

Rozvoj této gramotnosti je velmi důležitý již u malých dětí. Pokud jsou děti ke četní a porozumění psaného textu vedeny již od mala, mají potom bližší vztah ke čtení jako takovému a jsou na dobré cestě k brzkému osvojení si gramotností dalších. Knihu napsala zkušená pedagožka, která nabízí mnoho aktivit, jak předčtenářskou gramotnost u malých dětí rozvíjet.