20. Prosinec

Mezinárodní den lidské solidarity

Pomalu se blíží Vánoce, čas hojnosti, klidu, míru a pohody. Jenže ne všude ve světě si tohle lidé mohou říkat, protože i v současnosti je extrémní chudoba velkým problémem velké části populace. Nejvíce takto postižená místa najdeme v Africe a v Asii, kde lidé často nemají přístup k pitné vodě, potravinám, lékařské péči a často ani nemají kde bydlet. Za extrémní chudobu je považován stav, kdy člověk musí za den vystačit s 1,90 $. V takové situaci je ve světě 800 milionů lidí.

I z důvodu této děsivé skutečnosti vyhlásila OSN v roce 2005 20. prosinec Mezinárodním dnem lidské solidarity, aby si lidé připomínali, že spousta lidí musí žít ve velice špatných životních podmínkách. Tento den se také stává motivací k pomoci těmto lidem. A stačí k tomu opravdu málo. Třeba jen probrat šatník a nepotřebné oblečení odnést do některého z azylových nebo charitativních středisek. Některé z nich mají i sběrné kontejnery, zde však spíše narazíte na ty, které patří komerčním firmám. Ty pak oblečení neposkytují na charitativní účely, ale přeprodávají je do secondhandů.

Téma solidarity v sociálních službách je tématem dnes doporučované knihy:

Princip solidarity ve financování služeb sociální péče – Petr Vojtíšek

Kniha předkládá návrh systémových opatření pro úpravu veřejnoprávní solidarity v sociálních službách v ČR. Dále jsou popsány možnosti samofinancování dobrovolné solidarity nestátních neziskových organizací v systému služeb sociální péče.