18. Květen

Mezinárodní den muzeí

Muzea mají ve všech kulturách svoji nezastupitelnou pozici. Díky nim si lidé mohou připomenout historii a dějiny zemí, významných osobností nebo zásadních událostí. Muzejní sbírky mohou dosahovat nevyčíslitelných hodnot, a i díky tomu patří muzea k turisty nejnavštěvovanějším objektům. Většina států má svoje národní muzeum, které uchovává vzácné artefakty, které se váží k jejich historii.

V roce 1977 ustanovila Mezinárodní rada muzeí 18. květen Mezinárodním dnem muzeí, aby se zvýšilo povědomí o významu těchto paměťových institucí. Za tímto účelem pořádají muzea po celém světě různé akce pro návštěvníky. Od roku 2004 probíhá v České republice u příležitosti tohoto dne Festival muzejních nocí, v rámci kterého bývají muzea otevřena déle a často bývají zpřístupněny jinak nedostupné sbírky. Každý rok má tento festival nějaké speciální zaměření, v roce 2018 byla zdůrazňována role nových technologií v muzejních institucích.

Mezi doporučenými knihami je publikace o Národním muzeu a zajímavá vzdělávací knížka pro děti:

Velká kniha o Národním muzeu

Unikátní obsáhlá publikace, která se věnuje největšímu českému muzeu a muzejním objektům, které pod správu Národního muzea spadají. Mezi ně patří například Muzeum české loutky a cirkusu, Náprstkovo muzeum nebo České muzeum hudby.

 

Muzeum záhad – David Glover

Knížka s interaktivními prvky, určená k procvičení dětí v matematice. Řešením různých příkladů postupují v příběhu, odehrávajícím se v muzeu, ve kterém se schyluje k loupeži zlatého pokladu.