16. Září

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Ozónová vrstva je jednou z nejdůležitějších částí atmosféry, protože chrání zemský povrch před UV zářením, které může způsobovat rakovinu nebo poškození zraku. Vlivem oslabování ozónové vrstvy vznikají tzv. ozónové díry. Ty byly poprvé identifikovány v 80. letech minulého století a postupem času se jejich rozsah zvyšoval. V reakci na tuto skutečnost byl 16. září 1987 podepsán v Montrealu protokol, který určoval postup ke snížení ohrožení ozónové vrstvy.

Právě s ohledem na datum podepsání Montrealského protokolu byl v roce 1994 vyhlášeno OSN 16. září Mezinárodním dnem ochrany ozónové vrstvy. V tento den se po celém světě konají osvětové akce za účelem povědomí o riziku, které snižování ozónu v atmosféře přináší a hledají se nové způsoby, jak tato rizika eliminovat.

Doporučená kniha vám pomůže pochopit procesy, které se odehrávají v zemské atmosféře:

Atmosféra a klima – Martin Braniš 

Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled. Kniha je určena především studentům a odborné veřejnosti bez hlubších znalostí v oborech fyziky, chemie či matematiky.