17. Listopad

Mezinárodní den studentstva

„Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“ – Mgr. Květoslava Morávková

Inspirátorkou úvodního citátu tohoto příspěvku a snad nejznámějšího „sametového“ sloganu je absolventka geobotaniky na PřF UK (1991). 17. listopad roku 1989 vstoupil do dějin jako počátek Sametové revoluce, pád totality. Dnešní den připomíná tragické události, ke kterým došlo od 28. října do 17. listopadu v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Mezinárodní den studentstva (někdy označovaný jako Světový den studentstva) je jediný den, který je mezinárodního významu a má český původ.

Všechny události začaly potlačením klidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze. Během tohoto potlačení byl těžce zraněn student Jan Opletal a zabit pekařský dělník Václav Sedláček. Potlačování pokračovalo na dalších místech Prahy, kde už ovšem pořádková policie i se členy jednotek SS stříleli do demonstrantů samotných. Hned následujícího dne bylo na německé poradě za účasti Adolfa Hitlera rozhodnuto o uzavření českých vysokých škol na 3 roky a rozhodnuto o zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů studentské organizace – Josefa Adamce, Jana Černého, Marka Frauwirtha, Jaroslava Klímy, Bedřicha Kouly, Josefa Matouška, Františka Skorovského, Václava Šaffránka a Jana Weinerta – a internaci stovek studentů v koncentračních táborech. V noci z 16. na 17. listopadu došlo k hromadnému zatčení českých studentů, kteří byli následně dopraveni do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Odtud byli v roce 1963 propuštěni poslední z nich. 35 studentů v táboře přišlo o svůj život. 9 vedoucích studentů bylo popraveno v ruzyňských kasárnách.

Analýza 17. listopadu 1989 – Miroslav Dolejší

Kniha autora, který strávil mnoho let v bolševických kriminálech, popisuje „převrat“, který byl předem připravený. Publikace pojednává o tom, že bez povolení Moskvy by k listopadovým událostem vůbec nedošlo. Druhé vydání knihy je doplněno o rozhovor s autorem.

 

 

Sametová revoluce – František Emmert

Kniha je kronikou pádu komunismu v roce 1989. Knihu doprovází přes 190 dobových fotografií, které čtenáři připomenou dobovou atmosféru českých zemí mezi dvěma historickými epochami.