16. Listopad

Mezinárodní den tolerance

Tolerance by měla bezpochyby patřit k naprosto samozřejmým lidským vlastnostem. Všichni bychom měli uznávat názory ostatních, i jejich právo na vlastní víru a život. Tento přístup obsahuje i definice tolerance, která ji vyjadřuje jako ochotu, schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními nebo přijímat či dokonce snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného

Mezinárodní den tolerance vyhlásila v roce 1996 OSN s cílem podpořit rovnost a rozmanitost po celém světě. Nikdy by nemělo dojít k tomu, že by se lidé museli stydět za svá přesvědčení nebo se kvůli nim stávat terčem výsměchu.

V současnosti je zřejmě nejaktuálnějším tématem tolerance k uprchlíkům, kteří přicházejí do Evropy nejčastěji ze zemí zasažených válku nebo jinými konflikty. V četných diskusích o této problematice velice dobře pochopíme, že opakem tolerance je nesnášenlivost.

Zkuste se tedy v rámci dnešního dne zamyslet nad svými postoji, případně projevte větší míru tolerance v praxi.

Tématu historie tolerance a intolerance se věnuje dnes doporučená kniha:

(In)tolerance v evropských dějinách – Petr Hlaváček

Kolektivní monografie, která je třetí částí ediční řady Europaeana Pragensia. Kniha byla vytvořena z příspěvků, které zazněly na mezinárodní konferenci „(In)tolerance v evropských dějinách“ v roce 2009 v Praze.