21. Červen

Mezinárodní den trpaslíků

A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude.

Dlouhý, široký a krátkozraký
Jára Cimrman

A své o tom ví nejen nanologové, ale také majitelé různých českých zahrad, na kterých se hojně trpaslíci vyskytují a operují se svými lopatičkami. Jsou malí, pestrobarevní a povětšinou ze sádry. Jedním slovem – jsou to kýče. Avšak některým lidem mohou přijít vtipní a zábavní, proto si je na záhrádkách opečovávají a vydržují před lidmi zlými, kteří by je chtěli dát pryč, případně neopatrným zacházením dokonce jim ubížit a omylem je rozbít. Jsou tu i lidé, kteří bojují za jejich práva, zejména za právo svobody a volného pohybu. Říkají si Fronta za osvobození zahradních trpaslíků. Právě toto uskupení dnešní den prohlásilo v roce 2002 za Mezinárodním dnem trpaslíků. Pokud se Vám na zahradě usídlil nějaký trpaslík, dnes je právě ten den, kdy je vhodné s ním probrat jeho dobrovolné působení na záhonech Vaší zahrady. Pokud víte o vykořusťujícím chování Vašeho souseda vůči zahradnímu trpaslíkovi, teď už budete vědět, koho konktaktovat. Avšak jestli jim nefandíte a nemáte žádného na zahradě, případě ani zahradu, můžete dnešní den pojmout třeba jako den rozdílnosti vkusu a tolerance jiného názoru. Ostatně tolerance v zahradnické architektuře je údajně cílem tohoto mezinárodního svátku.

Umění a kýč – Tomáš Kulka
Tomáš Kulka se ve své knize, respektive studii, věnuje kýči v umění. Kniha je rozdělena na čtyři části, ve kterých se čtenář doví, jak je kýč definován a zda může mít uměleckou hodnotu. Pozornost je však také věnována kýči ve vztahu k různým uměleckým žánrům.

 
 
 
 
 

Gulliverovy cesty – Jonathan Swift
Kniha Johnatana Swifta vypráví příběh cestovatele Lemuela Gullivera po různých zemích. Gulliver si při svých cestách mj. dostane do Liliputu, kde žijí lidé menšího vzrůstu. Bylo by chybou považovat liliputy v knize za trpaslíky. Nicméně citlivým jedincům může tato kniha plná fantasie pomoci otevřít oči a pochopit, jak se takový malý zahradní trpaslík může cítit v majoritní převaze lidí. Nebo také ukázat to, jak špatná může být lidská povaha v jiných očích.