25. Listopad

Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách

 

Známé české úsloví, které mimochodem pochází z názvu filmu Zdeňka Podskalského, říká, že ženu ani květinou neuhodíš. O tom, že realita bývá mnohdy v rozporu, svědčí dnešní den. Dnešní den je Mezinárodním dnem za odstranění násilí páchaného na ženách. Dle samotného OSN je domácí násilí jednou z nejčastějších forem porušování lidských práv. Zdaleka ne všechna jsou ale hlášená. Takové násilí může mít spoustu forem. Může jít o fyzické, psychické nebo sexuální ubližování. V souvislosti s tímto dnem se koná řada kampaní mající za cíl osvětu, tzn. zvýšení povědomí o problému a rozproudění celospolečenské debaty. Významným cílem je také informovat o pomoci ženám, které se mohou stát, či se staly, oběťmi. Kampaně organizuje řada institucí, stejně tak i intervenční centra a různá sdružení. Lze jmenovat kampaň UNiTE to End Violence against Women, nebo českou Mlčení bolí. Aktivně se na nich také často spolupodílí známé osobnosti. Nezapomínejme ale, že domácí násilí se rozhodně netýká výlučně pouze žen. Oběťmi mohou být stejně tak také muži, o kterých se v kontextu domácího násilí hovoří mnohem častěji jako o agresorech.

Život za zavřenými dveřmi / 19 let marnosti – Ladislav Fred

Kniha nabízí čtenářům skutečný a silný příběh ženy, která prošla domácím násilím a týráním ze strany svého partnera.

Místy neuvěřitelný román je napsán z pohledu oběti.

 

 

Ženy jako oběti partnerského násilí – Simona Pikálková, Zuzana Podaná, Jiří Buriánek

Kniha tria Pikálková, Podaná a Buriánka s názvem Ženy jako oběti partnerského násilí se věnuje různým aspektům tohoto druhu násilí z odborného sociologického hlediska. Autoři zkoumají jak fyzické, tak také psychické násilí. Neopomíjí však také témata jiná, například téma sebekontroly či vnímání násilí ze stran obou aktérů.