22. Červenec

Svátek Máří Magdaleny

„V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.“

Dnešním dnem by slavila svátek jedna z žen, které podle Nového zákona doprovázely Ježíše z Nazareta, tedy Marie Magdalena (lidově Máří Magdalena). V řadě křesťanských církví je uctívána jako svatá, někteří evangelisté ji považují díky jejich blízkému vztahu i za Ježíšovu manželku. Marie Magdalena se díky legendám stala patronkou velkého počtu živností a řemesel. Jedna z pověstí například říká, že kdo si o jejím svátku ostříhá vlasy, narostou mu ještě delší, kvůli další pověsti se v tento den neuzavíraly sňatky. Věřilo se, že sňatek uzavřený v tento den přináší smůlu.

Máří Magdalena je zmiňována v několika evangeliích. Podle nich byla osobou, která stála pod křížem a byla přítomna smrti, pohřbu a následně i zmrtvýchvstání Ježíše.

Marie Magdalena – Svatá nevěsta – Tau Malachi

Autor v knize popisuje Máří Magdalenu jako rovnocennou partnerku Ježíše, ženskou podobu Krista. K rozjímání může čtenáři posloužit například sofiánské evangelium sv. Marie Magdaleny, které se v knize poprvé dočkalo své psané podoby a tvoří její podstatnou část.