1. Listopad

Svátek Všech svatých

 

Každý rok 1. listopadu, den před Památkou zesnulých, si křesťanský svět připomíná svátek Všech svatých, a to nejen těch kanonizovaných, ale i těch, o kterých nikdo neví. Mnozí si dokonce svátek Všech svatých a Dušičky přímo zaměňují. Ačkoli oba svátky mají duchovní rozměr a mnohým splývají, nejsou zcela totožné. Křesťanství je integrální a je jednou ze základních součástí naši kultury. A to i dnes, kdy jsou lidé v České republice díky historickému vývoji z velké části bez vyznání. První z výše zmíněných svátků oslavuje lidi morálně čisté, kteří žili v zásadě s hodnotami křesťanství a často se obětovali tomu, čemu věřili nebo pro druhé. V průběhu roku mají svatí své svátky jednotlivě, dnes oslavují všichni společně. Byla by proto škoda si tento svátek nepřipomenout, třeba dobrou knížkou.

Svatý František z Assisi – Jacques Le Goff

Kniha fancouzského historika Jacquese Le Goffa seznamuje čtenáře s příběhem známého svatého, a to s Františkem z Assisi a s jeho činy.

 

 

 

 

Bible

Bible je posvátnou knihou křesťanství, nejrozšířenějšího náboženství na světě.
Co jiného na Svátek všech svatých otevřít, než zrovna Bibli?