31. Květen

Světový den bez tabáku

Kouření má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví, přestože se stále najdou tací, kteří tento fakt zpochybňují. Kuřáci bohužel neškodí jen sami sobě, ale svým zlozvykem otravují (doslovně) svoje okolí a zdravotním rizikům vystavují i osoby, které jsou nedobrovolně nucené kouř z cigaret vdechovat. Bezohlednost některých vede až tak daleko, že kouří v místnostech nebo v autech, kde jsou i děti. Samostatnou kapitolou je pak znečišťování prostředí nedopalky z cigaret. Jejich všudypřítomný výskyt je jen dalším důkazem lenosti a bezohlednosti velké části lidské populace.

Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace v roce 1987 a od toho následujícího se pravidelně slaví 31. května. Jeho cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o zdravotních rizicích kouření a zlepšení prevence v této oblasti. V České republice bylo v roce 2017 toto datum zvoleno pro účinnost tzv. protikuřáckého zákona, který mimo jiné zakazuje kouření v restauracích.

Na oslavu dnešního dne můžou kuřáci popřemýšlet nad smyslem svého zlozvyku, který zbytečně ničí jejich zdraví, otravuje lidi v okolí a vysává jejich peněženku. A nekuřáci mohou zkusit přesvědčit někoho blízkého, aby s kouřením přestal. Není snadné tuto závislost překonat, ale pokud se to podaří, tak to vážně stojí za to.

O nebezpečích spojených s kouřením si můžete přečíst v následující knížce:

Závislost na tabáku – Eva Králíková

Autorkou knihy je naše nejznámější odbornice na téma závislosti na tabáku, docentka Eva Králíková. Spolu s ní se na jejím obsahu podílelo dalších několik desítek odborníků, takže vznikl ucelený přehled zdravotních rizik, které kouření přináší. Kniha je doplněna ilustracemi Miroslava Bartáka, ale ani jejich místy veselý nádech neubírá nic na závažnosti holých faktů.