24. Březen

Světový den boje proti tuberkulóze

„Zdraví je předpokladem všeho.“ – Miloš Kopecký

Tuberkulóza je jako závažné onemocnění známá již od března roku 1882, kdy ji objevil a světu představil doktor Robert Koch. Ten za svůj významný objev a položení základů prevence přenosu tohoto onemocnění obdržel roku 1905 Nobelovu cenu. Toto oficiální oznámení bacilu je každoročně připomínáno právě dnes, v rámci Světového dne boje proti tuberkulóze, který je jednou z 8 kampaní, které zaštiťuje Světová zdravotnická organizace v ochraně veřejného zdraví. Tuberkulóza je onemocnění, které postihuje plíce nemocné osoby, projevuje se zejména dlouhotrvajícím kašlem, nočním pocením a také výrazným úbytkem na váze.

Poměrně strašidelné je, že každoročně se tuberkulózou nakazí kolem 9 milionů lidí, nejvíce z nich pochází z rozvojových zemí. Klíčem pro její vymýcení je její včasná identifikace a léčba.

Kdo zachránil jeden život – Ilona Borská

Autorka ve svém díle vypráví poutavý příběh lékaře a spisovatele, Prof. MUDr. Františka Hamzy. Ten je známý i pro založení sanatoria pro děti nemocné tuberkulózou. Kniha je věnována problematice tuberkulózy a jejímu šíření zejména období přelomu 19. a 20. století, kdy byla skutečnou metlou lidstva.