26. Duben

Světový den duševního vlastnictví

Za duševním vlastnictví se pokládá výsledek nějaké duševní činnosti osoby, která má na tento výsledek právo. Můžeme je dále rozdělit na průmyslové vlastnictví, pod které spadají třeba patenty nebo vynálezy, a na autorská práva, mezi která se řadí například hudební nebo literární díla, ale třeba i počítačový program. Právě u hudebních děl, filmů a softwaru dochází nejčastěji k porušování autorských práv neoprávněným kopírováním a šířením v prostředí internetu, což je také známé pod pojmem pirátství, a tím dochází ke krádeži duševního vlastnictví. K dalším činnostem, které mají stejnou povahu, patří napodobování známých značek a nebezpečné může být zejména napodobování léků nebo kosmetických přípravků, které mohou v případě použití způsobovat zdravotní rizika nebo i smrt.

I proto vstoupila 26. dubna 1970 v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví a na tento den byl také stanoven Světový den duševního vlastnictví. Jeho cílem, i cílem celé organizace, je ochraňovat práva původců a vlastníků duševního vlastnictví po celém světě.

Dnešní nabídka doporučených knih se zaměřuje na pirátství a na právní stránku duševního vlastnictví:

Pirátství – Adrian Johns

Velice obsáhlá niha s podtitulem „Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese“, mapuje historii pirátství ve smyslu krádeže duševního vlastnictví. Připomíná, že tato forma pirátství nepřišla až s rozšířením internetu, ale existuje prakticky už od zavedení tiskařských technologií v 16. století.

 
 

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti – Ivo Telec

Kniha je určena lidem, kteří se chtějí komplexně zorientovat v problematice duševního vlastnictví. Autor se zaměřuje na postoje k hospodaření s nehmotnými majetkovými hodnotami na trhu a v soukromí. Zabývá se také například i využívání otevřených informačních zdrojů.