19. Srpen

Světový den humanitárních pracovníků

Dnešní den byl v roce 2008 vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Světovým dnem humanitárních pracovníků. Humanitární pracovníci zasahují tam, kde se lidé střetnou s neštěstím v různých podobách. Jde o statečné a dobrosrdečné lidi s velkým srdcem, kteří pomáhají potřebným v různých problémových situacích. Při živelných pohromách, jako jsou například záplavy, zemětřesení, požáry. Jde ale také o pohromy, které si člověk způsobuje sám, tedy ve válečných konfliktech, kde lidé často strádají a jde jim o život. Humanitární pomocníci působí pod organizacemi, které se snaží onu pomoc iniciovat. Lidé z těchto organizací nejen pomáhají, ale také často riskují svůj vlastní život. A právem jim patří uznání a poděkování, ať už jde o lidi z Mezinárodního červeného kříže, Člověka v tísni, Lékařů bez hranic, ale také UNICEF, WHO atd. A proč je Světový den humanitárních pracovníků právě dnes? Ani dnešní den nebyl zvolen metodou zapíchnutí prstu do kalendáře. Volbou dnešního data OSN připomíná oběti pumového útoku spáchaného v roce 2003 na prozatímní sídlo OSN v Bagdádu. Při tomto útoku zemřelo celkem 22 lidí, včetně vysokého komisaře OSN pro lidská práva Segia Vieira de Mella.

Tichý dech: Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti – Jan Trachta
Jan Trachta popisuje ve své prvotině svou práci u Lékařů bez hranic, v rámci které se vydal do Afriky a na Haiti. Zde poznává každodenní realitu tamějších lidí plnou chudoby, nemocí a nabubřelosti místních elit. Kniha plná akce však obsahuje úvahy autora na různá témata. Právem tak získala v roce 2014 literární ocenění Magnesia Litera.

 
 

Sám proti zlu: život Přemysla Pittra (1895-1976) – Pavel Kosatík
Pavel Kosatík ve své knize přibližuje osobnost a život protestanského myslitele Přemysla Pittra. Jde o biografii člověka, který se aktivně angažoval v charitativní a humanitární pomoci v nelehkých časech minulého století.