21. Květen

Světový den kulturní rozmanitosti

Světový den kulturní rozmanitosti byl vyhlášen jako výzva k toleranci odlišných kultur a interkulturního dialogu. Byl vyhlášen Organizací spojených národů, a to v roce 2001. Dnešní den upozorňuje na důležitost globální výchovy, o jejíž integraci je snaha ve všech oblastech školství. Podle OSN by měla výuka ve školách vycházet z problémů současného světa, aby na ně byli poté dospělí lidé připraveni. Výuka by také měla rozvíjet osobnostní kompetence žáka a schopnost jeho spolupráce se spolužáky ve třídě. Globální výchova si také klade za cíl, aby byli žáci schopni vyvozovat logické spojitosti a provázanosti nejrůznějších věcí a procesů.

Podstatou dnešního dne je to, abychom spolužáky, kolegy, nebo prostě lidi, se kterými se potkáváme, brali za sobě rovné. V současnosti jen v Česku žije velké množství cizinců, kteří k nám přišli ať už za účelem studia nebo zaměstnání. Ať už se jedná o vietnamské, romské nebo černé spolužáky, všichni jsme si rovni a měli bychom být schopni spolu umět vyrůstat a komunikovat bez bariér.

Interkulturní komunikace – Jan Průcha

Tato kniha je určená zejména studentům a pracovníkům psychologie, etnologie, sociologie, ekonomie a marketingu. Zaměřuje se na základní fenomény – kultury, jazyky a jejich vzájemné vztahy. I přesto, že se jedná o odbornou publikaci, tak zajisté zaujme i ty z vás, kteří by měli o problém interkulturní komunikace.