18. Prosinec

Světový den migrantů

V dnešní společnosti snad není téma, které by mezi lidmi bylo ožehavější a vyvolávalo větší emoce, než je téma migrace a uprchlíků. Téma silně spjaté s globalizací plní snad veškerá média. Ve společenské diskuzi se skoro zdá, že nic co by nebylo extrémem neexistuje a bez ohledů na informovanost a zájem o dané téma se zdá, že každý musí mít názor. Proti sobě tak mnohdy stojí názorově odlišní lidé neschopni připustit či brát v úvahu argumenty druhé strany. Vyhněme se ale těmto diskuzím. Faktem je, že dnešní den Organizace spojených národů vyhlásila jakožto Svetový den migrantů. Stalo se tak 4. prosince 2000, kdy začala být migrace výrazněji pociťována. Od zavedení dne si slibuje zlepšení a zintenzivnění dialogu. Důvody k migraci mohou být různé. Může jít o klimatické změny, válečné konflikty, či mohou mít ekonomický podtext. Cesta těchto lidí přitom může být značně nebezpečná. K tématu si můžete přečíst nějakou z níže uvedených publikací.

V jakém jazyce sním? – Elena Lappin

 

Nová kniha novinářky Eleny Lappin je biografickou knihou, ve které vzpomíná na své dětství a dospívání v době, kdy s rodiči bydleli v několika státech.

V knize je zachycena také politická a kulturní situace někdejší doby.

 

Migrace: historie a současnost – Zdeněk Uherek, Šárka Ošťádalová, Věra Honusková, Vladimír Günter

Kolektivní monografie čtyř odborníků zkoumá různorodé aspekty migrace. Autoři se tak v jednotlivých kapitolách věnují například historií migrace v kontextu naší země, migraci a integraci, mezinárodní ochraně, ale také kontextualizuje tu soudobou.