9. Říjen

Světový den pošty

Každý z nás někdy jistě využil služeb České pošty a zřejmě se najde jen málo takových, kteří by její činnost nějakým způsobem nezkritizovali. Je pravda, že úroveň jejích služeb často pokulhává, ale stejně každého potěší, když mu domů doručí hezký dopis nebo pohlednici z exotických končin.

Historie pošty, respektive doručování listin a věcí, sahá až do starověku, kde však bývala výsadou panovníků. V dalších dobách se poštovní stanice stávaly běžnou součástí života, a kromě doručování pošty poskytovaly například stravovací nebo ubytovací služby. V dnešní době, kdy se komunikace odehrává převážně v on-line prostředí, se na poštách můžeme setkat s roztodivnými doplňkovými službami, což dojem z této instituce příliš nevylepšuje.

Světový den pošty byl ustanoven ve švýcarském hlavním městě Bernu a oficiálně byl vyhlášen na Světovém poštovním kongresu v Tokiu v roce 1969. Poštovní organizace po celém světě využívají tuto akci k propagaci nových služeb a zvyšují povědomí o poštovním systému.

V dnešní nabídce je kniha pro děti a pro zájemce o historii českého poštovnictví:

Pošta v ZOO – Ondřej Sekora

Dětská kniha představuje zvířátka v ZOO prostřednictvím dopisů, které si vzájemně vyměňují se svými příbuznými, žijícími ve volné přírodě. Hlavním listonošem je holub, který létá po celém světě, aby potěšil svoje zvířecí kamarády v ZOO.

 

 

Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska – Petr Ulrich

Kniha je dílem rozsáhlého týmu odborníků z řad architektů a poštovních historiků. Pojednává o historii poštovnictví u nás a detailně se věnuje i 85 významným budovám, ve kterých pošty sídlily nebo pořád ještě sídlí. Součástí knihy je i mapa nejzajímavějších poštovních budov, která jsou často dílem slavných architektů.