10. Říjen

Světový den proti trestu smrti

Není mnoho témat, která by až tak moc rozdělovala společnost, jako je otázka trestu smrti. Jeho odpůrci nejvíce argumentují nezvratitelností vykonaného rozsudku, tedy možností usmrcení nevinného člověka a také právem na život. Zastánci svůj postoj naopak zdůvodňují zbytečným vynakládáním prostředků na věznění jednoznačně usvědčených vrahů, u kterých není žádná šance na jejich nápravu a také silným odstrašujícím efektem, který existence trestu smrti dozajista má.

Využívání trestu smrti sahá hluboko do historie a způsobů, jak byl vykonáván, je nespočet. Ok „klasik“ v podobě oběšení, stětí nebo zastřelení, až k upalování, lámání v kole nebo rozčtvrcení. Někdy šla (ne)lidská vynalézavost ale ještě o hodně dál, takže lidé byli například pečeni zaživa v bronzových sochách nebo postupně rozežírání hmyzem nebo hlodavci.

Celosvětovým trendem je rušení trestu smrti a třeba Evropská unie má absenci trestu smrti jako jednu z podmínek pro přijímání nových členů. V současné době je jedinou evropskou zemí, ve které se stále trest smrti vykonává, Bělorusko. U nás byl trest smrti zrušen v roce 1990.

Do dnešního knižního výběru se dostala historie trestu smrti a výborný román z prostředí věznice pro odsouzené k nejvyššímu trestu:

Trest smrti v dějinách lidstva – Ludwig Barring

Tato kniha se pokouší ukázat realitu poprav v dějinách lidstva. Barvitě líčí jakými způsoby končili provinilci svůj život – vplétáním v kolo, nabodnutím na kůl, rozčtvrcením, ukřižováním, svržením ze skály, utopením, na šibenici, pod gilotinou, v plamenech hranice či na elektrickém křesle.

 

 

Zelená míle – Stephen King

Kniha mistra hororu zavede čtenáře do vězeňského oddělení, ve kterém odsouzení čekají na vykonání trestu smrti. V románu jsou výborně vykresleny psychologické pochody postav a atmosféra výjimečného prostředí. Kniha má velice známou filmovou adaptaci.