31. Červenec

Světový den rangerů

Rangeři jsou ochránci přírody a působí převážně v národních parcích a chráněných krajinných oblastech po celém světě. Mezi jejich aktivity patří vedení kampaní zaměřených na ochranu životního prostředí, vzdělávání k lepšímu vztahu k přírodě, ale především aktivní práce v terénu. Ta bývá často nebezpečná a právě na počest těch, kteří při své práci přišli o život je od roku 2007 organizován Světový den rangerů.

V tento den se na po celém světě pořádají četné akce, tematické procházky a promítá se dokumentární film Tenká zelená linie (The Thin Green Line), který je věnován právě práci rangerů.

Pokud se chcete dozvědět více o ochraně přírody, můžete sáhnout po následující knize:

Ochrana přírody z pohledu biologa

Kniha se zaměřuje na problematiku ochrany přírody České republice. Čtivou formou přibližuje pohled zástupců biologické vědecké komunity na obecné problémy ohrožení životního prostředí i na problematiku konkrétních populací a celé české krajiny. Kniha je díky své populárně-naučné formě vhodná pro všechny čtenáře, kteří se chtějí do ochrany přírody aktivně zapojit nebo se o ní jen dozvědět více informací.