17. Květen

Světový den telekomunikací a informační společnosti

O tom, že dnešní společnost je společností informační, my, tvůrci tohoto webu a studenti oboru Informační studia a knihovnictví, víme své. Své o tom ví také Organizace spojených národů, která dnešní den vyhlásila Světovým dnem telekomunikací a informační společnosti. Den se ve své současné podobě slaví od roku 2006. Neprve se totiž slavil pouze Světový den telekomunikací. Ten byl slaven v dnešní den od roku 1969. Na podnět Světového summitu o informační společnosti, který se konal v roce 2005, Valné shromáždění OSN vyhlásilo 17. květen také Dnem informační společnosti. Cílem je přitom zvýšit povědomí o možnostech, které sebou současné technologie přináší, a upozornit na případné hrozby, mj. třeba také na problém nerovného přístupu k informacím. A proč zrovna 17. květen? Tento den byl zvolen na počest dne, kdy vznikla Mezinárodní telekomunikační unie. A co je to informační společnost? Jde o společnost, ve kterém hrají prim informace. Původ informační společnosti přitom můžeme podle Jamese R. Benigera hledat někde v 19. století.

Kromě níže doporučených knih velice doporučujeme zejména knihu Michala Černého s názvem Informační a učící se společnost, která vyšla v roce 2017 u nakladatelství Paido.

Za hranice digitální propasti : nerovnost v informační společnosti – Petr Lupač
Petr Lupač se zabývá specifickým problémem informační společnosti, digitální propastí. Zaměřuje se především na Českou republiku. Na problém přitom nahlíží ze sociologického hlediska.

 
 
 
 

Informace: Historie. Teorie. Záplava – James Gleick
Populárně naučná a zajímavá kniha Jamese Gleicka seznamuje čtenáře s fenoménem informace.