15. Červen

Vztyčení prvního uzemněného bleskosvodu

Přesně 15. června roku 1754 byl vztyčen první uzemněný bleskosvod na světě, a to v Příměticích nedaleko Znojma. Tento čin měl na svědomí český vynálezce jménem Prokop Diviš. Ten v Příměticích toho času působil jako farář a zároveň se realizoval vědeckými experimenty. Jeho odvaha při vztyčování hromosvodu byla jistě nemalá vzhledem k tomu, že rok před tímto činem při podobných pokusech zemřel v Petrohradě profesor Richmann, jehož smrt všechny experimenty s elektřinou na nějakou dobu zastavila.

Tehdejší hromosvod nazval Diviš „meteorologickým strojem“. Co se týče podobnosti s dnešním hromosvodem, tak mnoho společného nemají. Bleskosvod měl vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí a elektrický výboj vzniklý bouřkou odvracet. První bleskosvod také padl za oběť lidem, kteří se rozhodli Divišovu práci zničit, protože si mysleli, že bleskosvod rozhání mraky a proto je tak úmorné sucho. Za vynálezce dnešního hromosvodu jak jej známe je celosvětově považován americký vědec, Benjamin Franklin. Ten sestrojil bleskosvod tak, že sváděl blesky na místo, kde nemohou uškodit – nezabraňoval tedy vzniku výbojů. Franklin svůj bleskosvod ovšem postavil až 6 let po českém Prokopu Divišovi.

Blesky z temnot – Joža Mikula

Pokud toužíte po tom, dozvědět se více o životu vynálezce prvního bleskosvodu u nás, zajděte si do knihovny pro tuto knihu. Obsahuje životní příběh Prokopa Diviše na více, než 200 stranách.